Feuerstein

Wat is Feuerstein?

Professor in de klinische, ontwikkelings- en cognitieve psychologie Feuerstein heeft het Learning Propensity Assessment Device (LPAD) ontwikkeld. Dit is een dynamisch onderzoek van leermogelijkheden en gaat er vanuit dat intelligentie geen vaste eigenschap is maar veranderbaar is.

De LPAD onderzoekt met behulp van instrumenten. De Instrumenten zijn dan een soort denkpuzzels, die wisselen van inhoud, ingewikkeldheid en graad van abstractie. De LPAD is geen test maar een onderzoek en werkt tegelijkertijd ook oplossend. Het doel van de afname van een LPAD-onderzoek is om het kind, de ouders en de omgeving een nieuwe kijk te geven op de mogelijkheden van het kind.

Door te kijken naar verandermogelijkheden (modificeerbaarheid) kan men te weten komen wat de capaciteiten van iemand zijn. De LPAD maakt geen vergelijking met een externe norm, maar er worden wel normen gehanteerd om potentie vast te stellen. De uitkomst van een LPAD-onderzoek geeft geen gestandaardiseerde scores, maar geeft wel een beeld van de kwalitatieve veranderingen op het gebied van leren en denken. 

Hoe ga ik te werk?

Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe iemand omgaat met bepaalde denkproblemen, informatieverzameling en wat iemand met de vergaarde informatie eventueel doet. Dit wordt met name gedaan door observatie van gedrag waardoor veranderingen bij tussenkomst (mediatie) gedetecteerd worden.

Ik onderzoek hiermee hoeveel mediatie iemand nodig heeft om bepaalde te stappen te kunnen zetten. Daarnaast bepaal ik welke vorm van mediatie deze persoon nodig heeft. Er wordt ook gekeken naar de veranderingen in het gevoel en motivatie ten opzichte van het leren van nieuwe dingen. Daarnaast besteed ik aandacht aan de leerefficiëntie (snelheid, precisie, automatisering, gewoontevorming, concentratie, inzicht, zelfregulatie, subjectieve waarneming van inspanning).

Het uitgangspunt is dat ik net zolang doorga tot er verandering zichtbaar is. Daarna wordt er nog gekeken of die veranderingen ook voorkomen in andere situaties. De afname van de basisinstrumenten neemt ongeveer 2 dagdelen in beslag, afhankelijk van de vragen en opbrengsten kunnen er in overleg nog aanvullende instrumenten ingezet worden.

Maak kennis met mij

Bel mij of stuur mij een mail!