Beeld- en didactisch trainer en coach

Wat is beeld en didactisch coachen?

Beeldcoaching (coaching met videoanalyse) zorgt voor nieuwe inzichten en frisse perspectieven. In de praktijk blijkt dat mensen zelf ontdekken welk een verschil ze kunnen maken in het leven van anderen. Als beeldcoach geniet ik daar van!

De gesprekken over de beelden beïnvloeden eigen beelden en heeft impact op het inschatten en waarderen van situaties. Door actief bezig te zijn met het stellen van leerbevorderende vragen en het geven van feedback wordt de motivatie verhoogd en dit heeft effect op de zelfregulatie. Dát geeft weer ruimte om in beweging te komen. Nieuwe ontwikkelkracht ontstaat wanneer er vanuit andere perspectieven gekeken en gedacht kan worden. Op deze manier ondersteun ik als trainer van groepen het leerklimaat in de organisatie.

Hoe ga ik te werk?

Vanuit de specifieke vragen en wensen vanuit organisaties wordt een maatwerk traject ontwikkelt.

Als geregistreerd trainer werk ik samen binnen de Stichting Didactisch Coachen. Daarmee toon ik aan dat ik het ‘ambacht’ van Didactisch Coachen op alle terreinen goed versta. Binnen de Stichting wordt eigen kennis en kunde op peil gehouden. zie ook; 

Home page (didactischcoachen.nl)

Maak kennis met mij

Bel mij of stuur mij een mail!